ELTANG VANDVÆRK HAR PR. 01-07-2016 OVERDRAGET ALT SIN ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLD AF VÆRKET TIL SNBV, ALLE NØDVENDIGE ADRESSER OG KONTAKTPERSONER VIL KUNNE FINDES PÅ.

 

WWW.SNBV.DK